Кога АСА Технолъджи ООД може да събира и обработва вашите лични данни?

 • Когато контактувате с наши служители,чрез публична информация за нас и/или чрез информацията за контакт с нас от уеб-сайта ни и/или интернет пространството.
 • Когато се регистрирате на нашия сайт – получаване на уведомления по мейла.
 • Когато заявите Ваш интерес да участвате в процедура за подбор на персонал по обява на АСА Технолъджи ООД или изпратите Ваше CV , мотивационно писмо, друго, или станете или сте били наш служител.
 • Когато Вие сами ни предоставите Ваши лични данни, или ни дадете съгласие да ги обработваме.

АСА Технолъджи ООД обработва ваши лични данни:

 • Законни бизнес цели на АСА Технолъджи ООД :
 • Стопанска дейност на АСА Технолъджи ООД
 • Сключване или изпълнение на договор :
 • Законосъобразно възникване,осъществяване и прекратяване на търговски,трудови и граждански правоотношения
 • Гарантиране спазването на процедурите за здраве и безопасност
 • Спазване на правни задължения :
 • Изпълнение на задълженията на АСА Технолъджи ООД по действащото трудово, гражданско, данъчно, осигурително и друго законодателство
 • Предотвратяване или разследване на инциденти,нарушения и престъпни посегателства
 • Получено ваше съгласие :
 • При регистрация на нашия сайт
 • Отговор на ваше искане за упражняване на право и други

Видове лични данни ,обработвани от  АСА Технолъджи ООД :

 • Ваши лични данни/имена,адрес,ЕГН/
 • Данни за връзка с вас/телефон,мейл/
 • Икономическа идентичност
 • Социална идентичност
 • Съдимост

Получаване на достъп до вашите лични данни :

За да заявите желание за достъп до вашите лични данни, които обработваме, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате корекция или изтриване , молим да се свържете с нас чрез контактната форма на сайта ни , на e-mail : contact@asa.bg

Кой може да достъпва ваши лични данни?

 • Субекти на лични данни – до своите лични данни
 • Обработващи лични данни от името на АСА Технолъджи ООД или трети страни – напр. Хостване на наш сайт, приложение за платежни услуги,приложение за мейл маркетингови услуги,друго
 • Лица на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт/отраги на МВР, Съд, Прокуратура,НОИ,НАП и др./

Как можете да подадете жалба?

Комисия за защита на личните данни

ASA TECHNOLOGY

Искаш да разчиташ на сигурен компютърен специалист - ASA - получаваш пълна подкрепа.

Свържи се с нас

COPYRIGHT 2021. © ASA TECHNOLOGY.