en   bg

 

image4

image5

Консултантски услуги и представителни проучвания

Агенцията за социално-икономически анализи (АСА) е изследователска и консултантска компания, създадена през 1992 година. Опитът на АСА покрива широк кръг от теми на развитието, свързани с развитието на общността, развитието на селските райони, миграцията, доброто управление, здравето, интеграцията на етническите малцинства и социалното неравенство.

В нашата работа ние прилагаме качествени и количествени изследователски методи, включително национални представителни изследвания, задълбочени и полу-структурирани интервюта и фокус групи.

Ние работим като консултантска компания, извършваща на оценки на проекти, дълбочинни и полуструкторирани интервюта, както и като социологическа агенция, осигуряваща събирането, обработката и анализа на данни от мащабни извадкови изследвания. Ние координираме 28 местни екипа за събиране на данни, разположени във всичките 28 области на България. Това ни дава възможност да извършваме изследвания върху големи извадки.

14 февруари 2013. На международна конференция в София, заедно с  Икономическия институт при БАН Аген...
Designed by Unisoft Net Ltd
powered by: bgwebs.net
Dotcho Mihailov, Docho Mihailov, Docho Mihaylov, CVs, CV, development consultant, Bulgaria, Bulgarian, Balkans, CIS, Eastern Europe, Macedonia, Serbia, rural development, development consultant, development consultancies, international consultant, backstopper, backstopping, international development, agency, freelance consultant, citizen participation, community development, community mobilization, direct democracy, referendum, good governance, voting, decentralization, capacity building, EU accession, social services, healthcare, child care, economic development; SMEs support, local finances, survey, surveys, sampling, statistical processing, network, interviewers, data collection, data processing, data loading, analyses, qualitative research, quantitative research, research, social, socio-economic analyses, report, analytical report, descriptive report, social inclusion, social exclusion, interethnic relationships, Roma, marginalized groups, psychologist, sociologist, researcher, survey expert, key expert, framework company, forum programme, United Nations Development Program , UNDP, Swiss Development Cooperation Agency, SDC, European Commission Delegation to Bulgaria, World Bank, Food and Agriculture Organization, FAO, Save the Children Fund, United Nations, AIDS programme, UNAIDS, RBEC, Phare, Fredric Naumann Foundation, NOVIB, International Labour Organization, ILO, reform, transition countries